telephone

2310 52 26 58

Δευ.Παρ: 10:00-15:00 Σαβ: 10:00-15:00

Το καλάθι μου

Το καλάθι μου

Επιστροφές Και Αλλαγές

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ & ΑΛΛΑΓΕΣ

Σας παρακαλούμε να ελέγχετε το δέμα σας όταν το παραλάβετε από την courier- μεταφορική. Επειδή γίνεται έλεγχος από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η συσκευασία φεύγει από εμάς σε καλή κατάσταση θα πρέπει να μην παραλάβετε ένα προϊόν του οποίου η συσκευασία βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε  άμεσα μαζί μας. 

 

 

Αναιτιολόγητη Υπαναχώρηση

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από την συναφθείσα σύμβαση πώλησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος. Προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία υπαναχώρησης αρκεί ο πελάτης να στείλει μέσω e-mail την φόρμα υπαναχώρησης εντός της προθεσμίας των 5 ημερολογιακών ημερών με την οποία θα ενημερώνει την εταιρία για την απόφαση του να επιστρέψει το προϊόν.

 • Απαραίτητη προϋπόθεση επιστροφής οποιουδήποτε προϊόντος είναι η συνοδεία του με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς.
 • Όλα τα προιόντα από επιστροφές και ανταλλαγές πρέπει να λαμβάνονται στην αρχική κατάσταση που παραλάβατε το προϊόν..
 • Σε περίπτωση λάθους της εταιρείας μας, η επιστροφή γίνεται δεκτή εφόσον μας ειδοποιήσετε σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 5 εργάσιμων ημερών. Σας επιστρέφουμε πλήρως τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία της παραγγελίας και στα έξοδα αποστολής.

 • Στην περίπτωση που δεν προκύπτει οποιοδήποτε λάθος εκ μέρους της εταιρείας μας, επιστρέφεται μόνο το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των προϊόντων ενώ με τα έξοδα αποστολής επιβαρύνεται αποκλειστικά ο πελάτης.
 • Παρακαλούμε να θυμάστε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην επιστροφή των χρημάτων, αν τα επιστρεφόμενα προϊόντα πληρούν όλους τους παραπάνω όρους και βρίσκονται σε κατάταση, κατάλληλα προς πώληση.
 • Σε περίπτωση επιστροφής ενός μη ελαττωματικού προϊόντος και επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, τα έξοδα αρχικής αποστολής βαραίνουν τον πελάτη και αφαιρούνται από το ποσό προς επιστροφή.
 • Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα άρνησης παραλαβής που έχει διακινηθεί με χρέωση παραλήπτη την εταιρία μας,χωρίς προηγούμενη συνεννόηση.

 

 Το κόστος επιστροφής επιβαρύνει τον πελάτη. Η επιστροφή γίνεται στη διεύθυνση estation,Γιαννιτσών 66,54627 Θεσ/νίκη,2310522658

Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί με τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο πελάτης για την αρχική συναλλαγή, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όμως, δικαιούται να παρακρατήσει την επιστροφή του τμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα προϊόντα και να γίνει ο σχετικός έλεγχος.

Εξαιρέσεις από την εφαρμογή του δικαιώματος αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή

Κατ' εξαίρεση, το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του πελάτη από τη σύμβαση εξ αποστάσεως πωλήσεως δεν εφαρμόζεται, και ο πελάτης δεν μπορεί να επιστρέψει αζημίως το αγορασθέν προϊόν, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Στις περιπτώσεις των προϊόντων έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τον καταναλωτή, με ειδικές προδιαγραφές ή απαιτήσεις του καταναλωτή ή εν γένει προϊόντα εξατομικευμένα για τον καταναλωτή (custom made προϊόντα). Επισημαίνεται ότι στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι ηλεκτρονικές συσκευές που εξατομικεύονται από τον ίδιο τον καταναλωτή μετά την παραλαβή τους με καταχώρηση (registration), όπως π.χ. καταχώρηση (registration) μιας συσκευής τύπου smartphone κ.λπ.
 • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί, καθώς η χρήση τους σαφώς υπεκφεύγει του πλαισίου της συνήθους εξέτασης του προϊόντος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, όπως αυτή θα ελάμβανε χώρα σε ένα φυσικό κατάστημα, καθιστώντας το προϊόν μεταχειρισμένο. Ενδεικτικά, χρήση ηλεκτρικής συσκευής συνιστούν η εγκατάσταση, η θέση σε λειτουργία, η καταχώρηση (registration) του προϊόντος (π.χ. smartphones), η τοποθέτηση συστατικών μερών πάνω στο προϊόν κ.λπ.
 • Στις περιπτώσεις υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή λογισμικού που έχουν αποσφραγιστεί από τη συσκευασία τους.
 • Στις περιπτώσεις προϊόντων που δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους υγείας ή υγιεινής. 
 • Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας.

Νοείται ότι σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, όπως και σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής διατηρεί στο ακέραιο το γενικό δικαίωμά του δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πωλήσεως και επιστροφής του προϊόντος λόγω νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων που διαπιστώνει μετά την παραλαβή του και τη χρήση του, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 540 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, το άρθρο 5 του ν. 2251/1994 και τις λοιπές διατάξεις προστασίας του καταναλωτή και εν γένει του αγοραστή.

Υπαναχώρηση λόγω ελαττωματικού προϊόντος,  λανθασμένης αποστολής κλπ

Κατά τη στιγμή παράδοσης της παραγγελίας ο πελάτης υποχρεούται - παρουσία του μεταφορέα-  να ελέγχει τα αγαθά που του παραδίδονται, προκειμένου να διαπιστωθούν εγκαίρως τυχόν εμφανή ελαττώματα (χτυπήματα, αλλοιώσεις, γρατζουνιές, ελλιπή εξαρτήματα κλπ) ή τυχόν εσφαλμένη αποστολή προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει άμεσα, χωρίς καθυστέρηση, την εταιρεία και κατόπιν σχετικής συνεννόησης να επιστρέφει το προϊόν.

Σε αυτήν την περίπτωση ο πελάτης έχει δικαίωμα κατ' επιλογή του:

 • Να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, εκτός αν το ελάττωμα είναι επουσιώδες
 • Να ζητήσει, χωρίς επιβάρυνση, τη διόρθωση ή αντικατάσταση προϊόντος με άλλο, εκτός εάν μια τέτοια ενεργεία είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες
 • Να ζητήσει χωρίς επιβάρυνση, την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο μοντέλο της αρέσκειας του σε αντίστοιχη τιμή. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής ή/ και της νέας αποστολής στις περιπτώσεις αντικατάστασης /αλλαγής θα βαρύνουν την εταιρεία.

 Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

 • Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο εκάστοτε προμηθευτής. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Θα πρέπει να σημειωθεί πως αν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θεωρεί ότι το πρόβλημα του προϊόντος αφορά θέμα χρήσης, τότε θα πρέπει να προηγηθεί διάγνωση του επίσημου service του εκάστοτε προμηθευτή.
 • Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων (DOA), και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, με τον τρόπο που αυτός κατέβαλε την αξία. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. 
 • Στα προϊόντα που δεν είναι DOA, ακολουθείται κανονικά η διαδικασία της εγγύησης από τον προμηθευτή (επισκευή, αντικατάσταση ανταλλακτικού κλπ). Σε κάθε περίπτωση άμεσα υπεύθυνα για τυχούσες βλάβες είναι τα τμήματα service των προμηθευτών.

 

Προϊόντα που δεν καλύπτονται από την εγγύηση :

 • Θήκες κινητών (εκτός από τις θήκες με ενσωματωμένη μπαταρία)
 • Τζαμάκια προστασίας οθόνης
 • Ανταλλακτικά λουράκια ρολογιών ή smartwatch
 • Μπαταρίες